Tel: (0212) 571 8525

Adres: Küçükpiyale Mah. Topraktabya Sok. No:38/3 Kasımpaşa, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 18 senedir faal

Zara Tekstil Giyim, İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde yer alıyor.

Şirket her türlü tekstil ürünleri aksesuarları, her türlü bayan erkek ve çocuk giyim ürünleri alımı satımı imali ithali ihracı pazarlaması fason işleri yapmak Maksadı ile ilgili menkul ve gayrimenkul kıymetler satın alabilir bunlar üzerinde aracılık yapmamak kaydıyla ipotek rehin irtifak intifa kat mülkeyit kat irtifakı tesis edebilir tevhid ve ifraz yapabilir satabilir fabrika depo işyeri ve büro açabilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.