Yıldızlar SSS Holding İstanbul hakkında

Yıldızlar Sss Holding Anonim Şirketi, Holdingin esasmacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunları yatırım finansman org anizasyon ve yönetim meselerin toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak. Holdin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşaa, trampa ve bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse hissedarı ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş veya doğacak borclarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir. Holding amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra ve ipotek menkul rehni işletmek, rehni kefalet velhasıl ayni veya şahsi her nev'i teminat alabilir bunlarla ilgili olarak tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Yıldızlar SSS Holding İstanbul için Görüşler

  Verilen hizmetler

  Hizmetler & Markalar

  HoldingŞirket

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.