Tel: (0216) 572 3838

Adres: Kayışdağı Caddesi, No: 5 / A Pk: 34750, Küçükbakkalköy, Ataşehir, İstanbul, Türkiye


Yıldızlar SSS Holding İstanbul, İstanbul ili Ataşehir ilçesinde yer alıyor.

Holdingin esasmacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunları yatırım finansman org anizasyon ve yönetim meselerin toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak. Holdin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşaa, trampa ve bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse hissedarı ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş veya doğacak borclarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir. Holding amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra ve ipotek menkul rehni işletmek, rehni kefalet velhasıl ayni veya şahsi her nev'i teminat alabilir bunlarla ilgili olarak tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Aşağıdaki formu kullanarak Yıldızlar SSS Holding İstanbul ile irtibata geçebilirsiniz. Buraya yazılan mesaj ilgili kuruluşun veritabanımızdaki kayıtlı e-posta adresine gönderilecektir.

Resmi kurumlar (Bakanlık, valilik vb.) ile iletişim kurarken bu kurumlardan sağlıklı destek alabilmek için isim soyisim, adres ve telefon bilgileri ve mümkünse T.C Kimlik Numarası da belirtiniz.

Yandaki toplama işleminin sonucunu aşağıya giriniz: dört + beş

Yükleniyor...