yazdır
 • Nereye: TÜRSAB | Türkiye Seyahat Acentaları Birliği adresine

TÜRSAB | Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında

Türsab Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Genelde turizm özelde seyahat acentalığı mesleğinin faaliyetleri ile ilgili olarak tanıtım ve danışmanlık hizmeti, mesleki faaliyetlerin en iyi şekilde yapılmasına yönelik olarak, turizm faaliyetleri yapmak ve bu faaliyetlere destek veren yardımcı hizmetleri ve ürünleri üretmek, pazarlamak, üretilmiş ürünlerin temsilciliğini yapmak ve Şirket faaliyet konusuna giren amaç, konu iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere yurt içinde, yurt dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel, özel ve resmi kişi ve kuruluşlar ile her sıfatla bütün hakları iktisab ve borçları iltizam edebilir. Bunlarla ilgili yerli veya yabancı piyasa ve kuruluşlardan gerek kendi lehine ve gerekse de 3. şahıslar lehine uzun, orta veya kısa vadeli krediler alabilir, istikraz mukaveleleri aktedebilir, borçlandırıcı sözleşmeleri aktedebilir, kefaletler alıp verebilir bunları fek ve tadil edebilir, başkalarının lehine kendisi verebilir, kefalet edebilir ve bunlarla ilgili tüm işlemleri kendi nam ve hesabına başkalarına yaptırabilir, garanti, teminat verebilir, her sıfatla menkul ve gayrimenkul alım, satım, ipotek veya rehin alma, ipotek veya rehin verme, alınan ipotek ve rehin işlemlerini fek etme, velhasıl gayrimenkuller üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis etmek, fek etmek, kira istisna sükna intifa irtifak hakkı tesis etme devir ferağ etmek temlik etmek bunları fek etmek her türlü tasarruflarda bulunmak, komisyon vekalet hizmet müşavirlik bayilik mümessillik acentelik distribütörlük müteahhilik transit ticaret hukuka uygun her türlü sözleşmeleri, borçlandırıcı sözleşmeleri aktedmek iç ve dış teknik yardım know-how ve lisans anlaşmaları yapabilmek, marka, patent, alameti faraki, ihtira beratı gibi sınai haklar kazanabilmek kiraya verebilmek kiralamak ipotek veya rehin almak ipotek veya rehin vermek iştigal konuları ile ilgili mali, ticari idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak ve 10. 11. 2006 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

TÜRSAB | Türkiye Seyahat Acentaları Birliği için Görüşler

  Verilen hizmetler

  Hizmetler & Markalar

  OdaDernekGenel MüdürlükGenel MerkezAcente

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.