Tel: (0212) 482 4913

Adres: D. Paşa Cad. A. Fırın Sok. Erdinç Sn Sit. Bğ. Bl. 67-73-74-75-76-79-80 Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 6 senedir faal

Tma Plastik, İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde yer alıyor.

Her türlü plastik ve plastikten mamul eşyanın imalatı alımı satımı ithalatı ve ihracatını yapmak, Şirket gerek kendi gerekse silediği 3. hakiki ve hükmi şahısların borç ve kredileri için taşınmaz mallarını ipotek verebilir ipotek kaldırabilir gayrimenkul tesis edebilir, kiraya verebilir kiralayabilir ipotek veta rehin alabilir veya verebilir satın alıp satabilir, devredebilir, Tapu kütüğünde gayrimenkul olarak yazıljna hakları kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti haklarını gayrimenkuller üzerinde inşaat kaynak intifa sükna ve diğer irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer ayni hakları gayrimenkul satıl vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir, rehin ve ipotek alabilir verebilir bu ipotekleri terkin edebilir, bu ayni ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir, başkalarına tanıtabilir, sona erdirebilir tescil şerh ve terkin ettirebilir, bütün işlemleri aracılık yapmamak kaydıyla leh ve aleyhinde yapabilir, Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar (yat ve gemiler dahil)iktisap ve tasarruf edebilir, bu malları satın alabilir yeniden inşaa ettirebilir, veya satabilir, alacaklarına karşılık lehşne rehin ve ipotek alabilir, ayni ve şahsi istifak tesis edebilir lüzümlu halinde kısa orta ve uzun vade ile boçlanabilir kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka factoring leasing ve finans kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedebilir, borçlarına karşılık mal ve emlakiini rehin ve ipotek olarak gösterebilir, rehin veya ipotek verebilir, anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.