yazdır
 • Nereye: Taha Giyim adresine

Taha Giyim hakkında

Taha Giyim San. Tic. A. Ş., Şirket maksat ve konusu içerisine giren tabi ve suni deriden konfeksiyon havlu bornoz pamuk suni elyaf iplik her türlü ham veya mamül kumaş her tür ve her şekilde iç ve dış hazır giyim ürünleri mont ve her türlü giyim aksesuarlarının imalatını pazarlamasını ithalini ve ihracatını yapabilir. Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlardan kısa orta ve uzun vadeli krediler kefaletler alabilir mali sınai ticari kuruluş lara borçlanabileceği gibi bunlarda kefalet rehin ve ipotek ile diğer gerekli anlaşmaları yapabilir. Her türlü ve sırada rehin ipotekler verebilir alabilir değiştirebilir devir ve temlik edebilir veya kaldırabilir. Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve uğraşı nın yürütülmesi için gerekli her türlü taşınır ve taşınmazla rı medeni kanunun hükümlerine uygun olarak satın alabilir satabilir kiralayabilir kiraya verebilir devir ve temlik edebilir şirket lehine ve aleyhine gayrimenkuller müteallik tevhid ifraz terk irtifak hakkı tesis etmek bunları fek ve tadil etmek şirketin leyh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek yada kaldırmak. Amaç ve konusu ile ilgili olarak borçlar kanunu ve medeni kanun hükümleri dahilinde her türlü cari hesap ve tica ri alacaklarının tahsilini temin için gerçek ve tüzel kişiler ile üçüncü şahısların taşınır ve taşınmaz malları üzerine karz veya teminat ipoteklerinin alacaklı tarafı olarak lehine ipotek tesis edebilir ayrıca kendi menkul ve gayrimenkulleri ni teminat göstererek rehin veya ipotek vererek banka ve benzeri finans kurumları ile gerçek kişilerden borç alabilir satış vaadi sözleşmeleri yapabilir satış vaadinde bulunabilir veya rehin yapılan satış vaatlerinin kabul ve anlaşmaların tarafı olabilir inşaat sözleşmeleri yapabilir şirketin maliki olduğu gayrimenkuller üzerinde 3. şahıslar lehine ipotek tesis etmek şirkete sağlanacak bilumum krediler ile şirketce girişilecek taahhütlarin teminatı olarak ipotek tesis etmek fek etmek ve ettirmek menkul mallarını teminat olarak göster mek teminat mektubu almak ve vermek ve 27. 5. 2011 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Taha Giyim için Görüşler

  Verilen hizmetler

  Hizmetler & Markalar

  firmaTekstil

  Yakındaki Firma ve Mekanlar