Tel: (0212) 376 7676

Adres: Salih Tozan Sok. Karamancılar İş Merkezi No:18 Esentepe, Kartal, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 11 senedir faal

Superonlıne İletişim Hizmetleri, İstanbul ili Kartal ilçesinde yer alıyor.

Şirket amaç ve konusu, meri mevzuata riayet etmek ve Bilgi Teknolojeleri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirimek kaydı ile; her türlü elektronik haberleşme hizmeti/telekomünikasyon hizmeti sunulması. Amacı ve konusu ile ilgili bütün işlerin yapılması ve sonuçlandırılması için her türlü hukuki ticari ve mali işleri yapar pazarlama ve ticari faaliyetlerde bulunur hakları ve yetkileri kullanır taşınır ve taşınmaz her türlü mal ve hak üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile tasarrufta bulunur bunları satın almak veya başka şekilde iktisap etmek ipotek etmek gibi ayni hakları tesis eder rehin koyar veya rehin alır bunlar üzerinde başkaları lehine her türlü ipotek ve diğer hakları verir bütün bu tasarrufların ve işlemlerin tersini yapar taşınır ve taşınmaz her türlü malı ve hakkı aracılık yapmamak kaydı ile satın alır kiralar devreder teslim eder bunlar üzerindeki rehin ve ipoteği ve benzeri ayni hakları kaldırır bunlardan cayar bunlar üzerinde sulhe ve tahkime yetkilidir ve 24. 12. 2010 tarihinde tescil edilen genel kurul kararında yazılı olan diğer işler.