Tel: (0216) 340 0309

Adres: Acıbadem Cad. Fakülte Durağı Ekşioğlu Sitesi A Blok Daire: 5 Kadıköy, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 15 senedir faal

Sirçel İnşaat ve Taahhüt, İstanbul ili Kadıköy ilçesinde yer alıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait bina köprü liman yol kanalizasyon baraj sulama tesisleri tünel inşaatları ile her türlü üst yapı ve alt yapı işlerini yapmak bu işlerle ilgili müteahhit firmalara taşeronlık yapmak Şirket amaç kosu ile ilgili gayri menkuller ve bunlara müteallik hakları iktisap etmek satmak kiralamak her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak bina ve tesisler inşa ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tesarruflarda bulunmak gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğı gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek fek etmek kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü sahıslar lehine ipotek tesis etmek fek etmek ettirmek kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse diğer üçüncü şahısların doğmuş ve doğacak borçlarına teminat olarak ipotek tesis etmek fek etmek ettirmek ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler,