Tel: (0216) 394 0071

Adres: Deri ve Endüstri Serbest Bölg. Orjin Cad. 10. Sok. No:113/3 Tuzla, İstanbul, Türkiye


Simeks Tıbbi Ürünler, İstanbul ili Tuzla ilçesinde yer alıyor.

Her türlü tıbbi ürünlerinin imalatını, alımı ve satımı yapmak. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili lüzumlu makine, tesis ile ilgili gayrimenkuller ve bunlara müteallik haklar iktisap etmek, intifa tesis etmek, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek finansal kiralamak yolu ile iktisap etmek her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak bina ve tesisler inşa etmek bunlar üzerinde tasarruflarda bulunmak. Bu taşınmazlarla ilgili olarak tefrik, taksim, ifraz ve tevhit talebinde bulunmak. Bu taşınmazların bedelli veya beldelsiz olarak yola terki ile tapu kanunu imar mevzuatı ve diğer mevzuat uyarınca gerekli tüm yasal işlemleri yapmak veya yaptırmak, kendi gayrimenkul- leri ile satış vaadinde bulunmak üçüncü şahısların sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve fek ettirmek, kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis etmek ve ettirmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayri- menkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayri- menkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve 25. 12. 2007 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işler.