Tel: (0212) 651 7080

Adres: Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:50 Kat 1 Güneşli, Bağcılar, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 39 senedir faal

Sertler Örme Ticaret ve Sanayi, İstanbul ili Bağcılar ilçesinin Bağlar Mah. mahallesinde yer alıyor.

Bilcümle çamaşır triko ve konfeksiyon imalatı ithali, ihracı toptan ve perakende ve perakende ticaretidir. Şirketin amacının icap ettirdiği takdirde gayrimenkul satın alabilir inşa eder ve ettirebilir bunları satabilir kiraya verebilir başkalarının gayrimenkullerini kiralayabilir kendi gayrimenkulu üzerinde kendi lehine ve başkalarının lehine ve başkalarının gayrimenkulu üzerinde kendi lehine ipotek vesair haklar tesis edebilir tesis edilen ipotekleri fekkedebilir. Şirket gayrimenkulleri ile ilgili olarak tapuda her türlü ifraz, parselasyon, imar uygulaması, tevhit, taksim rızai taksim yaptırabilir yola ve diğer umumi alanlara bedelsiz veya bedelli terklerde bulunabilir, terk takrirleri verebilir, cins tashihi yaptırabilir, TEK, TEDAŞ, TREDAŞ, BELEDİYE ve diğer kamu ve kuruluşları ile özel gerçek ve tüzel kişiler lehine ve aleyhine bedelli veya bedilsiz devir, takas, trampa ve her türlü irtifak hakkı ve diğer ayni haklar tesis edebilir ve veya kaldırabilir. Şirket yurtiçi ve yurtdışındaki finans kurumlarından, bankalardan vesair gerçek ve tüzel kişilerden her türlü kredi alabilir, bu krediler karşılığında ipotek dahil olmak üzere her türlü teminat verebilir, bu ipotekleri fekkedebilir. Şirket amacının icap ettirdiği takdirde gayrimenkul satın alabilir, inşa eder ve ettirebilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, başkalarının gayrimenkulerini kiralayabilir, kendi gayrimenkulü üzerinde kendi lehine ve başkalarının lehine ve başkalarının gayrimenkulü üzerinde kendi lehine ipotek vesair haklar tesis edebilir, tesis edilen ipotekleri fekkedebilir. Şirket kendi gayrimenkulü üzerine, kendisi ve başka şahıs ve şirketlerin alacağı krediye teminat olarak ipotek verebilir, bunları kaldırabilir, keza alacaklarının ve borçlarının temini gayesi ile menkul rehni alabilir, verebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkulleri ile ilgili olarak tapuda her türlü ifraz, parselasyon, imar uygulaması, tevhit, taksim, rızaitaksim yaptırabilir, yola ve diğer umumi alanlara bedelsiz veya bedelli terklerde bulunabilir, terk takrirleri verebilir, cins tashihi yaptırabilir. TEK, TEDAŞ, TREDAŞ, BELEDİYE ve diğer kamu ve kuruluşları ile özel, gerçek ve tüzel kişiler lehine ve aleyhine bedelli veya bedelsiz devir, takas, trampa ve her türlü irtifak hakkı ve diğer ayni haklar tesis edebilir ve veya kaldırabilir. ve 21. 4. 2006 tarihinde tescil edilen Genel Kurulda yazılı olan diğer işler.