Tel: (0212) 564 5428

Adres: Evren Mah. Halkalı Cad. No:89 Güneşli, Bağcılar, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 32 senedir faal

Şenkal Petrol Ürünleri Madencilik Sanayi ve Dış Ticaret, İstanbul ili Bağcılar ilçesinin Evren Mah. mahallesinde yer alıyor.

Petrol ve petrol türevlerinden elde edilen akaryakıt ve yakacak türlerinin alımı ve satımı, pazarlaması, ithalatını, ihracını ve transit ticaretini yapmak. Konusu ile ilgili işleri yapabilmesi için makine ve tesisler ile atölyeler depolar ve fabrikalar kurmak iktisap etmek inşa etmek bu maksatla gayrimenkul almak satmak kurulan tesisleri kısmen veya tamamen temlik ve temellük etmek devir almak ve devir etmek kiralamak inşa etmek satın almak ve satmak ferağ etmek. Konusu ile ilgili şirket gayesinin tahakkuk etmesi için gerekli her türlü ticari idari tasarruflarda bulunmak menkul ve gayrimenkul satın almak arsa ve arazi üzerinde parselasyon ifraz ve tevhit gibi işlemleri yapmak almak satmak inşa etmek ve ettirmek devir ve ferağ etmek rehin ve ipotek vermek ipotek almak kiralamak ve kiraya vermek idare binaları iş yeri ve fabrika inşaatı yapmak almak satmak devir ve ferağ etmek. Her türlü şahsi ve ayni hakları tesis etmek ve ettirmek gibi hukuki tasarruflarda bulunmak. Konusu ile ilgili işlerde şirketin alacaklarını temin ve tesis etmek için kredi ve alacağın teminatı olarak teminat kefalet rehin ipotek ve her türlü kontgaranti almak ve bunları temlik ve temellük etmek satmak temlik ve ipotekle devir etmek her türlü aval kefil ve kefalet işlemleri yapmak. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışındaki piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek aval ve kefalet kredileri sağlamak ve gerektiği takdirde şirketin taşınır ve taşınmaz varlılarını terjin etmek ipotek vermek teminat göstermek ve ipotekli hakları devir etmek başkasına ait gayrimenkulleri teminat göstermek ve ipotek vermek ve 26. 10. 2010 tarihinde tescil edilen tasil tasarısında yazılı olan diğer işler,