Tel: (0212) 595 4164

Adres: Alipaşa Köyü Köstemir Yolu Mevkii Ada 312 Parsel 2 Silivri, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 7 senedir faal

Pehlivanoğlu Beton, İstanbul ili Silivri ilçesinde yer alıyor.

Türkiyede her türlü çimento kiraç ve hazır beton veya çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çime nto katılmış her türlü ürün yahut parke taşı. . . bunların yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri menkul mallar şirket konusuyla ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması satılması kiraya verilmesi kiraya alınması her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tescil tasarruflarında bulunulması. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri alacak ipotekleri teminat ipotekleri kefalet ipotekleri alınması verilmesi her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi alınması ticari işletme rehini akdedilmesi ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler,