yazdır
 • Nereye: Park Holding A.Ş. adresine

Park Holding A.Ş. hakkında

Park Holding Anonim Şirketi, Menkul mal, gemi dahil gayrimenkul mal ve hakları ifraz ve tevhit edebilir, satar, satın alır ve verir, inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir değiştirebilir, çözebilir bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir medeni kanunda yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir imzalandığı üst hakkı sözleşmeleri ile iktisab ettiği aynı şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir. Dilerse akit ettiği süt hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi ve gerçek kişilerin borçları için dilediği hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir rehnedebilir. dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni şahsı ve gayrimenkul niteliğindeki hakları dilediği gerçek veya tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir, kiralayabilir Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir borcu temlik edebilir bu teminatları fesedebilir. Çözebilir gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir ve Şirket bağlı ortaklıkları iştirakleri, iş ortaklıkları ve iş ittifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurt içi ve yurt dışı bankalar ve finansman kuruluşlarına yerli ve yabancı resmi dairelere, yurt içinde ve yurt dışında ticari ve diğer her türlü kuruluşa ve şahısa karşı kefalette bulunabilir, garanti verebilir, şirket varlıkları malları ve her türlü hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir ve benzeri teminatları verebilir. ve 28. 03. 2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Park Holding A.Ş. için Görüşler

  Verilen hizmetler

  Hizmetler & Markalar

  HoldingŞirketFirma

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.

  Yakındaki Firma ve Mekanlar