Tel: (0216) 397 2262

Adres: Yayalar Mah. Ankara Cad. No:165 Pendik, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 6 senedir faal

Özdenge İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaeret, İstanbul ili Pendik ilçesinin Yayalar Mah. mahallesinde yer alıyor.

Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve şirketin 29. 1. 2010 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.