Tel: (0212) 461 5412

Adres: Merkez Mah. Güngören Cad. No:67 Bağcılar, İstanbul, Türkiye


    kategoriler:
  • tekstil
  • Bu firma 10 senedir faal

Özcanlar Örme Tekstil, İstanbul ili Bağcılar ilçesinin Merkez Mah. mahallesinde yer alıyor.

Her türlü tekstil sanayinin dokuma ve örme kolunda kullanılan pamuk viskon polyester tiftik sentetik ipek vesaire iplikler ile bunların karaşımından meydana gelen karışık elyaflı ipliklerin imali bu neviden ipliklerin ve her türlü hammaddelerin alımı satımı ithali ve ihracı Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak, Şirket amacını gerçekleştirmek için lüzumlu makina ve tesisler ile her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.