Tel: (0212) 656 7606

Adres: Demirkapı Mah. Velioğlu Cad. No:83 Bağcılar, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 13 senedir faal

Nart Tekstil, İstanbul ili Bağcılar ilçesinin Demirkapı Mah. mahallesinde yer alıyor.

Şirket her türlü sentetik, pamuk, yün, gabardin, kot ve ipekten mamul tekstil ürünleri, hazır konfeksiyon mamulleri, triko mamullerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak, triko, penye, yün, pamuk, sentetik, her türlü ipliklerin alım satımı ile bunların örme ve işlenmesinde, yünlü, pamuklu, ipekli, sentetik, iplik, kumaş, bez, halı, kilim, tül ve dokuma kumaş imalatı, alım-satımı, ithalat ve ihracatın yapılması ve Şirket ayrıca sahibi bulunduğu veya bulanacağı bilcümle taşınır yada taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen gerek şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir gerçek veya tüzel üçüncü kişinin (gerçek kişi özel resmi kişi kurum kuruluş ve sair) borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişi lehine ipotek rehin tesis edebilir verebilir. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayri menkulleri iktisap eder ipotek verebilir alabilir ve satabilir. Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap edebilir kiralayabilir satabilir ve bunlar üzerinde ayni tasarruflarda bulunabilir. Şirkt yukarıda sayılan hususları gerçekleştirmek için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam eyleyebilir. Şirket konusuyla ilgili olarak hammadde ara madde yarı mamul maddelerinin alım satımını ithalatını ve ihracatını yapar. Her türlü menkul ve gayri menkulleri temellük ve tasarruf edebilir. Gerek şirketin gerekse üçüncü kişilerin malları üzerinde şirket leh ve alacakları için rehin ipotek ve sair ayni haklar tesis ve kabul edebilir. Şirket gerek benzeri işleri yapan ve gerekse yurt içi pazarlama ithalat ve ihracat işleri yapan şirketler kurabilir. Her türlü rehin teminat ipotek verebilir ve alabilir ve 14. 4. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı diğer işler,