yazdır
 • Nereye: Naci Selimoğlu Deniz İşletmeciliği adresine

Naci Selimoğlu Deniz İşletmeciliği hakkında

Naci Selimoğlu Deniz İşletmeciliği ve Ticaret Anonim Şirketi, Armatörlük liman inşaası alımı satımı ve işletmeciliği tersane inşaası alımı satımı ve işletmeciliği gemi yapımı ve yaptırımı gemi alım ve satımı . . . . . Brokörlük hizmetleri. Her nevi emi taşımacılığı ve taşımacılık ile ilgili gemiler kiralamak satın almak imal etmek veya ettirmek. Şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği yurt içinde veya dışında kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı ve teminatsız anlaşmalar imzalamak ve yine gerektirdiği taktirde tahvilat, finansman bonosu ve diğer borç senetlerini ihraç etmek, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince yurt içi ve yurtdışındaki banka ve finans kurumlarından her türlü kredi almak, iç ve dış piyasa ve her türlü kredi ile "AVAL" ve "KEFALET" kredielri sağmalak, Türkiye'de veya yurtdışında serbets bölgelerde veya dışında konularına giren işler yapmak üzere işyeri açmak, yerli ve yabancı firmalara ortaklıklar kurmak, . . Gayrimenkullerin iktisap edilmesi, devir ve ferağ edilmesi, satın alınması, satılması, gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti kat irtifakı, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerinde ifraz, tevhid ve parselasyon ile ilgili her nevi muamelelerde ve tasarruflarda bulunmak, ipotek ve irtifak gibi haklar iktisap edebilir, şirket kendi leyh ve aleyhinde gayrimenkul ipotek rehni alıp verebilir ve anasözleşmesind eyazılı olan diğer işler.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Naci Selimoğlu Deniz İşletmeciliği için Görüşler

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.

  Yakındaki Firma ve Mekanlar