Tel: (0216) 584 6269

Adres: Kaynarca Mah. Deniz Cad. No:54/b Pendik, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 7 senedir faal

Miset Et Ürünleri, İstanbul ili Pendik ilçesinin Kaynarca Mah. mahallesinde yer alıyor.

Her türlü dana sığır koyun kuzu keçi eti ve ete dayalı gıda maddelerinin ve her türlü artıklarının alımı satımı ithali ve ihracı toptan ve perakende satışını yapmak her türlü kümes hayvanları piliç tavuk hindi ördek kaz bıldırcın devekuşu eti alımı satımı ithali ihracını yapmak Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul alır satar kiralar kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıylı ipotek alabilir keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir gerçek yada tüzel üçüncü kişiler lehine her türül ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir menkul gayrimenkul ve diğer aktiflerini rehin göstererek bankalardan finans kurumlarından kredi veren müesseselerden üçüncü kişilerden kredi temin eder, alacaklarını temin için rehin alır (bankacılık ve bankerlik yapmaksızın) her iki halde de fek eder ihtiyaç fazlası aktiflerini kiraya verir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.