Tel: (0212) 251 4035

Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 K:3 Ümraniye, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 60 senedir faal

Liberty Sigorta, İstanbul ili Ümraniye ilçesinin Saray Mah. mahallesinde yer alıyor.

Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunların menetmediği her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak Gayrimenkul mallar üzerine sigorta işlemleriyle sınırlı olmak üzere ipotek tesis etmek bu ipotekleri fek etmek ayrıca ipotek mukabili ikraz muamelesi yapmak ve bu sebeple gayrimenkuller üzerine ipotek tesis etmek, fek etmek ve gerek kendi gerek hakiki hükmi şahıslar adına ve hesabına gayrimenkuller inşaası alım ve satımı ve gayrimenkullerle ilgili her türlü tasarrufta bulunmak ve 27. 5. 1999 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.