Tel: (0212) 423 2512

Adres: Mustafa Kemalpaşa Mah. Orhangazi Cd. No: 68/1, Firuzköy, Avcılar, İstanbul, Türkiye


    kategoriler:
  • inşaat
  • Bu firma 10 senedir faal

İnkosa İnşaat, İstanbul ili Avcılar ilçesinde yer alıyor.

Her türlü inşaat taahhüt işleri konut işyeri ticarethane işlerini yapmak satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiray verir bunlar üzerinde ayin ve şahsi her türlü tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Şirket hem kendi borçlarını hem 3. kişilerin borçlarını teminen ipotek verebilir ve şirketin 10. 3. 2010 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.