Tel: (0212) 873 5472

Adres: Enver Adakan Cad. No: 1 - 2 Doğu İş Merkezi, Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye


    kategoriler:
  • inşaat
  • Bu firma 20 senedir faal

İmamoğlu İnşaat, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde yer alıyor.

Resmi veya özel sektörden inşaat sektörü ile ilgili her türlü taahhüt işleri veya taşaronluk işleri almak, yapmak veya yaptırmak, Kat, daire veya arsa karşılığında toplu veya münferit konutlar yapmak veya yaptırmak, bu konutları satmak, kiralamak, sattırmak, İnşaat makinası, malzemesi ve yün ürünlerinin üretimi, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak, Ana yerleşme bölgelerinde gereğinde arsa ve arazi satın almak imar planları yapmak, bu gayrimenkuller üzerinde toplu konutlar inşa etmek ettirmek satmak ve işletmeciliğini yapmak kiralamak, Türkiye içinde veya dışında uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir kredi anlaşmaları yapanbilir aval ve kefalet kredileri temin eder. Gerekti takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını teminat olarak gösterebilir ipotek verebilir. Menkul ve gayrimenkul mallar ve haklar iktisap eder, işletir, kiralar kiraya verir icabında alır satar başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil ettirir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap eder ve 2. 8. 2005 tarihinde tescil edilen ortaklar kurulu kararında yazılı olan diğer işler.