Tel: (0212) 232 3003

Adres: Kıraç, Merkez Mah. Atatürk Cad. Çevre Sok. No:6 Esenyurt İstiklal Mah. Çevre Sok. No:6 Esenyurt, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 60 senedir faal

Hisar İplik Ticaret ve Sanayii, İstanbul ili Esenyurt ilçesinde yer alıyor.

Pamuk, yün, tabii ve suni ipek, keten, sentetik vs. bilcümle elyaftan her nevi iplik ve kumaş imali, dokuması, boyaması, apresi ve fiksaj işlemleri ile konfeksiyon olarak imali ve bitim ameliyesine tabi tutulması, işbu imalatla ilgili ham, yarı mamul veya mamul maddeleri mübayaa etmek bunların dahili ticaretini yapmak veya başka suretle temin ve tedarik edilmesi, bunların alım ve satımı veya her ne suretle olursa olsun elden çıkarılması ile bunların ithal veya ihraç edilmesi, şirketin iştigal konusu ile ilgili laveki alat, edevat, makina, teçhizat, yardımcı madde ve malzemenin imali, ithali, alım satımı ve ihracı, dahili ticareti. Giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği durumlarda başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ticari işletme rehni dahil her türlü rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunlar üzerinde her türlü hakkı kazanabilmek Amaç ve işlemlerinin gerektirdiği gemi dahil her türlü gayrimenkülü ve ticari işletmeyi kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını ticari işletme rehni dahil her türlü rehin ve ipotek etmek karşılık göstermek ve 20. 11. 1980 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.