Tel: (0216) 394 5125

Adres: Mescit Mah. Atatürk Cd. No: 29 34956 Pk. Orhanlı / Tuzla - İstanbul İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 3 senedir faal

Hasel İstif Makinaları Orhanlı Şubesi, İstanbul ili Tuzla ilçesinde yer alıyor.

Şirket aşağıdaki mamül ve yarı mamül ve hammaddelerin üretimini alım satımını, ithalat ve ihracatını ve distiribütörlüğünü, mümessillik, acentalık export ve reexport işlemlerini yapabilir. Şirket bunların patent, know-how telif hakkı ruhsat, marka, ihtira beratlarını alabilir, kiralayabilir devredebilir Çalışma konularını gerçekleştirmek üzere taşınmaz satın alabilir, satın alınan taşınmazları başkalarına devir ferağı ile bunlar üzerine ipotek, intifa vb. ayni haklar kurabilir, başkalarına ait taşınmazlar üzerine şirket lehine ipotek koyabilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.