Tel: (0212) 211 4545

Adres: Büyükdere Cd. No: 91, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye


Genpa Gümrük Müşavirliği, İstanbul ili Şişli ilçesinde yer alıyor.

Yürürlükte bulunan gümrük kanun ve gümrük yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatı ile Türkiye gümrük bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmak ve, İştigal konuları ile ilgili olarak tasarrufi muamelelerde bulunabilir şirketin ihtiyacı için bina arazi ve medeni kanunun hükümlerine göre gayrimenkul hükmünde sayılan bilumum maddi ve gayri maddi hakları satın almak gerektiğinde satmak iştigal konuları ile ilgili kredi işlemlerine girişmek kira akdi yapmak kısa orta ve uzun vadeli iştiraklarda bulunmak ve bunlar için ipotek rehin vs. şeklinde teminat vermek gerektiğinde bu gayrimenkuller üzerine şirket lehine 3. şahıslara tesis olunacak ipotekleri kabul etmek ve gerektiğinde bu bu ipotekleri fek etmek ve, Şirket menkul ve gayrimenkuller satın alabilir satabilir veya kiralayabilir bunları devir ve ferah edebilir ayrıca bu gayrimenkuller üzerinde irtifak vesair haklar ve medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir yine bunlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, Şirket konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının tahsili için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin talebinde bulunabilir ve 13. 7. 2005 tarihinde tescil edilen ortaklar kurulu kararında yazılı olan diğer işler.


Aşağıdaki formu kullanarak Genpa Gümrük Müşavirliği ile irtibata geçebilirsiniz. Buraya yazılan mesaj ilgili kuruluşun veritabanımızdaki kayıtlı e-posta adresine gönderilecektir.

Resmi kurumlar (Bakanlık, valilik vb.) ile iletişim kurarken bu kurumlardan sağlıklı destek alabilmek için isim soyisim, adres ve telefon bilgileri ve mümkünse T.C Kimlik Numarası da belirtiniz.

Yandaki toplama işleminin sonucunu aşağıya giriniz: dört + beş

Yükleniyor...