yazdır
 • Nereye: Foreks İletişim Bilgi Sistemleri adresine

Foreks İletişim Bilgi Sistemleri hakkında

Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Özel ve kamu kesiminde gerçek ve tüzel kişilerle bunlara ait işletmelerde yazılım hizmetleri sağlamak, yurt içi ve yurt dışında program yaptırmak, satın almak ve satmak, bilgi işlem, iletişim ve çağrı sistemleri, veri bankaları kurmak ve işletmek, bu sistemlerin çalışması için gerekli teçhizatı kurmak ve satmak, bunlara ilişkin eğitim programları düzenlemek, bilgisayar cihazları ile ilgili mevzularlar iştigal etmek, bilgisayar alım satımı yapmak. Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları her çeşit menkul malları ve gayrimenkul ve menkuller üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın almak, trampa, takas, satış vaadi akitleri gibi medeni kanunu borçlar kanunun, ticaret kanunun, icra iflas kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmü şahıslara tanadığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap devir veya temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, menkul ve gayrimenkul mallarını satabilir, şirket menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde alacakları lehine rehin ve ipotek tesisi dahi her türlü teminatı verebilir. Şirket alacakları için her türlü menkul ve gayrimenkul rehin ve ipotek alabilir. Üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin mevcut veya doğacak borçları için sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil hen nevi ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, keza diğer üçüncü hakiki ve hükmi şahısların menkul ve gayrimenkullerini ipotek rehin gösterebilir. Gerektiğinde ipoteklerin vadesini temdit edebilir ve ipotek miktarlarını aktırabilir, ipotekleri telkin ve fek edebilir ve ettirebilir, şirket kendisinin veya diğer üçüncü ve hükmi şahısların aldığı veya alacağı kredi ve kefalet işlemleri için kendi gayrimenkullerini diğer üçüncü hakiki ve hükmi şahısların aldığı veya alacağı kredi ve kefalet işlemleri için kendi gayrimenkulleri ile birlikte müteselsilen ipotek edebilir, rehin gösterebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifakları, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyeti tesis edebilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir ve tapuya şerh ettirebilir, kaldırabilir ve 23. 11. 2001 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Foreks İletişim Bilgi Sistemleri için Görüşler

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.

  Yakındaki Firma ve Mekanlar