yazdır
 • Nereye: Finteks Tekstil | Merkez adresine

Finteks Tekstil | Merkez hakkında

Finteks Tekstil ve Halı Sanayi Limited Şirketi, Her türlü tekstil sanayi mamulleri, her türlü konfeksiyon imalatı, tekstil sanayi için gerekli hammaddelerini tekstil sanayi yan ürünlerini iç ve dış giyimi kapsayan mamul ve yarı mamul moda ürünleri alım satımı, ithalatı, fason ve imalatını yapmak, bilumum pamuk, ipek, yün, suni ve sentetik elyaftan mamul iplik tekstil giyim ve konfeksiyon mamullerinin alımı, satımı, imalatı, pazarlaması, ihracat ve ithalatı ve Her türlü gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakkı tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, ipotekleri fek edebilir. Ticari İşletme Rehni yapabilir. Rehni fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her çeşit muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir iktisap ettiği menkul ve gayrimenkulleri gerektiğinde tekrar satabilir. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işleri gerçekleştirebilmek için gerektiğinde nakdi ve gayrinakdi krediler alabilir, bu krediyi temin edenler lehine gerektiğinde her çeşit teminatları ve kefaletleri verebilir, başkaları lehine ipotek ve rehin tesisi eder, başkalarından ipotek ve rehin alabilir, gerekli gördüğünde bu ipotekleri fekkeder veya ettirir. Lehine her türlü ve serbest dereceden istifade kaydıyla ipotek tesis edebilir, mevcut olan veya olabilecek ipotekleri fekkedebilir, kira akitlerinin tapuda tescillerini ve feklerini talep edebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir Bilcümle gayrimenkuller üzerinde bina inşa edebilir, ettirebilir, kurulmuş tesisleri binaları satın alabilir, yahut kiralayabilir, nubları devir ve ferağ edebilir, ayrıca gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, vesair haklar ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gene bunlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir ve 16. 6. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Finteks Tekstil | Merkez için Görüşler

 • 5 yıl önce - 2011-08-31 15:44:00

  gerçekten finteks iyi marka fasonlarıda oldukça iyi

  Verilen hizmetler

  Hizmetler & Markalar

  ÖrmeTekstil

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.