Tel: (0212) 489 2121

Adres: Mimarsinan Merkez Mah. Hürriyet Cad. No:70/a Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 2 senedir faal

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Büyükçekmece Mimarsinan Şubesi, İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinin Mimarsinan Merkez Mah. mahallesinde yer alıyor.

Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan ve perakende alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için hertürlü gayri menkul alabilir satabilir inşaatını yapabilir kiralayabilir kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkuulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir hertürlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruflar gerçekleştirebilir. 21. 6. 2005 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işler.