Tel: (0216) 316 9019

Adres: Namık Kemal Mah. Çayır Sok. No:10/a Ümraniye, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 6 senedir faal

Enka Telekomünikasyon Turizm İnşaat, İstanbul ili Ümraniye ilçesinin Namık Kemal Mah. mahallesinde yer alıyor.

Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı satımı ithalıtı ihracatı dağıtımını yapmak. Her türlü inşaat taahhüt işleri konut işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde iritfak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.