Tel: (0216) 336 3685

Adres: İnönü Cad. Selahattin Bey Sok. Özgen Apt. No:8 Maltepe, , İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 16 senedir faal

Ekşioğlu Ek-sa Asansör İnşaat, İstanbul ili Maltepe ilçesinin Adana mahallesinde yer alıyor.

Arsa ve arazi satın alır, birleştirir imar planına uygun biçimde böldürerek alt yapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut yaptırır. Yaptırılan konutların mülkiyetini bu anasözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır. Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir, gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, aynı haklar tesis eder. İmar planı ve onaylı proje gereği fiili olarak kooperatif konutlarının altında ortaya çıkan dükkan ve işyerlerinin mülkiyeti ana sözleşmenin 61'inci ve 62'nci maddeleri çerçevesinde mevcut ortaklarına dağıtılır. ve 20. 8. 2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.