Tel: (0216) 342 5834

Adres: İkitelli Org. San. Aymakop Site İş Mrk. No:4 Yönetim Binası Yanı Başakşehir, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 12 senedir faal

Diyalog Dış Ticaret İnşaat, İstanbul ili Başakşehir ilçesinde yer alıyor.

Her türlü ayakkabı terlik çanta tekstil deri toplam perakende alım satımı komisyonculuğu iç ve dış ticareti ithalatı ve ihracatını yapmaK. Şirketin faaliyeet alanlarına giren hususlar ve ihtiyaç duyacağı her türlü bina ve işleri inşa etmek, bu alanda taahhüt ve müteahhitlik hizmetleri yapmak mühendislik ve proje hizmetleri üretmek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat işleri yapmak. Bu amaçla devlet idareleri, belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri ile her türlü resmi ve özel müessese ve şahıslardan eksiltme veya teklif verme yoluyla inşaat taahhüt işleri almak, kontrollük hizmetleri vermek, kendi nam ve hesabına her çeşit inşaat yapmak, yaptırmak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yurt içinde ve yurt dışında toplu konut, müstakil konut, fabrika binaları, toplu sanayi siteleri, turistik tesisler, yol, baraj, okul, hastane, üniversite binaları ile ibadet yerleri, otel, motel, köprüler, kanalizasyonlar, demiryolları, karayolları, kanallar, hava limanları, depolar, rafineler, petrol tankları, petrokimya tesisleri gibi komple tesisleri inşa etmek, her türlü hafriyat işleri yapmak. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için veya kendisine ekonomik kıymet kazandırmak için her türlü taşınmazı alır satar kiralar veya kiraya verebilir. Sahibi vaadi ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir hak ve alacakların tahsili için aynı ve şahsi teminatlar alabilir veya verebilir devremülk sistemi sözleşmeleri yapabilir. Her türlü inşaat taahhüt işi almak, tapuda her türlü belgeye imza atmak, kat ittifakı kurmak, ruhsat almak, yol terki yapmak, tevhidi ve ifrat yapmak, satış sözleşmesi yapmak ve tahsil etmek, resmi daireler de her türlü belgeye imza atmak, yapılacak işlerden doğacak alacakları tahsil etmek. ve 23. 2. 2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.