Tel: (0216) 337 7416

Adres: Altunizade, Prof. F. Kerim Gökay Cad. Arduman İşm. D Blk. No:27 Kat 1 Üsküdar, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 8 senedir faal

Cc Yapı, İstanbul ili Üsküdar ilçesinde yer alıyor.

Her türlü inşaat, taahhüt ve yapı işleri, resmi ve özel binalar ve yapılar, toplu sosyal konutlar, her türlü prefabrik yapılar, inşaatların her türlü bakım ve onarım işleri, her türlü teknik montaj, zemin etütleri, bilumum hafriyat işleri yapmak Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ve ferağ etmek, satış mağazaları ve idari binaları inşa etmek, ve bu konularla ilgili danışmanlık yapmak şeklinde haklarını kullanabilir, Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları alabilir verebilir ve fek edebilir, şirket gerek kendi borçları gerekse üçüncü kişilerin borçları için bankalar, katılım bankaları, her türlü gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek tesis edebilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.