yazdır
 • Nereye: Çayırova Boru Sanayi A.Ş. | Genel Müdürlük adresine

Çayırova Boru Sanayi A.Ş. | Genel Müdürlük hakkında

ÇAYIROVA BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Demir ve çelikten üretilen her çeşit boru, boru profili, manşon boru ek parçaları, plastikten üretilen plastik boru ve ekleri ile bunlara bağlı ham ve yarı mamul maddelerin imalatı ve bunlardan mamul eşya imal ithal ihraç ve ticareti. İştigal konusu ile ilgili ithalat, ihracat, imalat, komisyon, taahhüt, toptan ve perakende dahili ve harici ticaret yapmak. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yurt içinde ve dışında nizalı, nizasız, imarlı imarsız her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakları kısmen veya tamamen iktisap, devir, ferağ ve mübadele edebilir, kısmen veya tamamen uzun veya kısa vadeli olarak kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket kendi malı olan veya özel ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerine kat karşılığını da kapsar şekilde, inşaat yapar, yaptırır, onarır, tamir eder veya ettirir. Kendi gayrimenkulü üzerinde kredi temini için başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulü üzerine kendi lehine ipotek, rehin, irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı ve sair ayni ve gayrimaddi haklar tesis, iktisap, devir ve ferağ edebilir. bunların fekkini talep edebilir. Mali mesuliyet tevziine ilişkin muameleler yapabilir. Şirket, alacak ve borçlarının tahsil ve temini için her türlü ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatlar alabilir, verebilir, gerektiğinde ipotekleri fekedebilir, kefaletleri kaldırabilir. Şirket yönetim kurulunun uygun görmesi halinde kendi gayrimenkulünü grup şirketleri Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A. Ş. , Çelsantaş çelik Mamülleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. , Kroman Çelik Sanayii a. Ş. , Çemsat Çelik Mamülleri Yatırım ve Pazarlama A. Ş. , demtrans Taşımacılık ve Ticaret A. Ş. , Yücelboru İhracat, İthalat ve Pazarlama A. Ş. lehine ve bu şirketlerin iştirakleri ile bağlı ortaklıkların borcu ve bankalardan kredi temini için ipotek edebilir, kefalet verebilir. Tapu dairelerinde her türlü hakları kullanabilir. Şirket maksat ve mevzuu ve iştigal konuları ile alakalıh özel ve resmi sektör arttırma, eksiltme ve taahhüt işlerine girebilir. Şirket kredi sağlanması maksadıyla kredi, istikraz anlaşmaları yapmak karşılığında rehin ipotek ve benzeri garantileri vermek, barter sözleşmeleri yapmak ve 04. 09. 2007 tarihinde tescil edilen anasözleşme tadil metninde yazılı olan diğer işler.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Çayırova Boru Sanayi A.Ş. | Genel Müdürlük için Görüşler

  Verilen hizmetler

  Hizmetler & Markalar

  BoruŞirket

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.