Tel: (0212) 256 9960

Adres: Perşembe Pazarı C. Mahkeme Sok. No: 20 D: 1 Arapcami M. / Karaköy, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye


Boztaş Cıvata Sanayi, İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde yer alıyor.

Ham madde, yarı mamül ve mamül sınai ve zirai her türlü malın ihracı, ithali ve dahili ticareti ile, demir ve çelik mamülleri sanayi ve ziraat aletleri sanayini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurmak ve işletmek, Şirket maksat ve konusunun tahakku için her türlü gayrimenkul ve menkul malları satın alır satar kiraya verir üçüncü şahıslardan kiralar rehin ve ipotek eder, bunlar üzerinde her şekilde tasarufi ve iltizami muamelelerde bulunur, şirket menfaatlerinin korunması için üçüncü şahıslardan ipotek alır ipotek verir ve fek eder, Şirketin borç ve alacaklarına ilişkin olarak ipotek rehin ve kefalet vremek ve almak, ipotek ve kefaletleri tadil ve fesih etmek, Demir ve çelik mamülleri sanayi ile ilgili civata, somun, pul, rondela gibi her türlü bağlantı elemanlarını imal etmek, ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak ve 6. 3. 2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı diğer işler.