yazdır
 • Nereye: Birleşik Grup Tekstil adresine

Birleşik Grup Tekstil hakkında

Birleşik Grup Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Tabi ve sentetik elyaftan mamul iplikler imal etmek, bu ipliklerden her çeşit kumaş ve manifatura mamulleriyle diğer tekstil mamullerini bizzat imali, imal ettirilmesi, ithali, ihracı, terbiye, kaşarlama, boyama, apre ve emprime işlerini yapmak, başkalarına yaptırmak ve, Yukarıda yazılı işletme mevzuuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir. Şirket madde de sayılanlarla sınırlı olmaksızın, taşınmazlarla ilgili Türk medeni Kanunun hükümlerinde tanımlanan her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunabilir, Yurt içinde ve dışında menkul, ayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leyh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira şufa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek vesair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu tasarruf muameleleri yönetim kurulu kararı ile yapılır. Şirket (alacaklarını güvence altına almak için) ipotekler alabilir ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fek edebilir. şirket, şirketin mevcut ve gelecekti borçlarını güvence altına almak için, kendi taşınmazları üzerinde ipotekler, rehinler, irtifaklar ve üst hakları oluşturabilir, bunları kaldırtabilir, ciranta sıfatıyla ticari senetler imza edebilir, poliçeleri ödeyebilir veya menkul kıymetleri garanti edebilir. Şirketin borçlarını güvence altına almak amacıyla şirket tarafından herhangi bir ipotek veya işletme rehni oluşturabilmesi için şirket yönetim kurulunun kararı gereklidir. Ticari siciline kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler, yönetim kurulu kararı ile ipotek veya ticari işletme rehni oluşturmaya ve başka kişiler yetkili kılınmadığı takdirde şirket adına her türlü ticari senedi keşideye, tescil için başvurmaya ve ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olacakları belirtilmiştir.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Birleşik Grup Tekstil için Görüşler

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.

  Yakındaki Firma ve Mekanlar