Tel: (0212) 505 2221

Adres: Karaağaç Sok. No: 14 Sanayi Mh. Güngören, , İstanbul, Türkiye


Birleşik Grup Tekstil, İstanbul ili Güngören ilçesinin Sanayi Mah. mahallesinde (Vehbi Bey Sokak) yer alıyor. Birleşik Grup Tekstil yerleşkesine nasıl gidilebileceğini yol tarifi sayfalarımızdan öğrenebilirsiniz. Birleşik Grup Tekstil nerede? olduğunu harita sayfalarından öğrenebilirsiniz.

Tabi ve sentetik elyaftan mamul iplikler imal etmek, bu ipliklerden her çeşit kumaş ve manifatura mamulleriyle diğer tekstil mamullerini bizzat imali, imal ettirilmesi, ithali, ihracı, terbiye, kaşarlama, boyama, apre ve emprime işlerini yapmak, başkalarına yaptırmak ve, Yukarıda yazılı işletme mevzuuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir. Şirket madde de sayılanlarla sınırlı olmaksızın, taşınmazlarla ilgili Türk medeni Kanunun hükümlerinde tanımlanan her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunabilir, Yurt içinde ve dışında menkul, ayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leyh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira şufa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek vesair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu tasarruf muameleleri yönetim kurulu kararı ile yapılır. Şirket (alacaklarını güvence altına almak için) ipotekler alabilir ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fek edebilir. şirket, şirketin mevcut ve gelecekti borçlarını güvence altına almak için, kendi taşınmazları üzerinde ipotekler, rehinler, irtifaklar ve üst hakları oluşturabilir, bunları kaldırtabilir, ciranta sıfatıyla ticari senetler imza edebilir, poliçeleri ödeyebilir veya menkul kıymetleri garanti edebilir. Şirketin borçlarını güvence altına almak amacıyla şirket tarafından herhangi bir ipotek veya işletme rehni oluşturabilmesi için şirket yönetim kurulunun kararı gereklidir. Ticari siciline kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler, yönetim kurulu kararı ile ipotek veya ticari işletme rehni oluşturmaya ve başka kişiler yetkili kılınmadığı takdirde şirket adına her türlü ticari senedi keşideye, tescil için başvurmaya ve ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olacakları belirtilmiştir.


Aşağıdaki haritayı kullanarak Birleşik Grup Tekstil nerede bulunduğunu görebilirsiniz. Yol tarifi almak için tıklayınız

Haritayı daha büyük görüntülemek için lütfen buraya tıklayınız

Yol tarifi uygulamasını kullanarak Birleşik Grup Tekstil konumuna nasıl gidilebileceğini öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki formda nereden alanına yolculuğa başlanacak adresi girerek "Tarif et" butonuna tıklayınız. Tarifler ve harita, sorgu sonucunda yine aşağıda görüntülenecektir. Yol tarifi metnindeki satırlara tıklayarak ilgili yönergenin konumunu harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

nereden:
nereye: Birleşik Grup Tekstil