yazdır
 • Nereye: Bankpozitif A.Ş. | Genel Müdürlük adresine

Bankpozitif A.Ş. | Genel Müdürlük hakkında

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, Banka bir yatırım ve kalkınma bankası olarak faaliyet göstermek ve aşağıda yazılı konular da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Bankacılık Kanunu'nun 4. maddesinde belirtilen ve izin verilen mevduat ve katılım fonu kabulü faaliyetleri hariç, her türlü bankacılık hizmetleri yapmak. Proje Finansmanı ve Diğer Finansman Hizmetleri :Proje finansmanı, finansal kiralama ve diğer finansman konularında garanti ve finansman sağlamak, düzenleyici ve aracı olarak sendikasyon kredileri ile ve diğer finansman projelerinin yönetimi de dahil olmak üzere kredi paketleri sağlanmasında, finansman konularında vekil veya danışman olarak müşteri- lerine ücret mukabil hizmet etmek. Her türlü yatırım ve proje finansmanı kredileri vermek, bu amaçla garanti kefalet ve benzeri işlemler yapmak. Menkul veya gayrimenkul mallar ile gayrimaddi hakları iktisap edebilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir bu tür malları yönetim kurulu kararı ile devredebilir, rehnedebilir veya ipotek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü aynı hak tesis ve fek edebilir bunları kısmen veya tamamen kiralayabilir ve üzerlerinde sair her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Her türlü faaliyetleri ile ilgili olarak üçüncü kişilere ait taşınır ve taşınmazlar da dahil olmak üzere, her türlü varlık, hak ve alacaklar üzerinde lehine, münferiden veya müştereken her türlü rehin, ipotek de dahil olmak üzere, her türlü şahsi ya da ayni takyidatları kabul edebilir, kurabilir, bunları serbest bırakabilir, fek'edebilir ve 17. 11. 2006 tarihinde tescil edilen anasözleşme tadil metninde yazılı olan diğer işler.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Bankpozitif A.Ş. | Genel Müdürlük için Görüşler

  Verilen hizmetler

  Hizmetler & Markalar

  BankaFirmaŞirket

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.

  Yakındaki Firma ve Mekanlar