yazdır
 • Nereye: Atk Tekstil adresine

Atk Tekstil hakkında

Atk Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Tekstil mamulleri ve her nevi konfeksiyon emtiasının imalatı, alım ve satımı, taahhüt ve pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak ve Amaç ve konusuna ilişkin olarak yurt içinde ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli krediler, kefaletler alabilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki mali ve sınai kuruluşlara borçlanabilir, bunlara kefaletler verebilir, gerekli kefalet, rehin ve gerekli diğer sözleşmeleri yapabilir. Şirket faaliyetleri iin her türlü menkulü ve gayrimenkulü, ipotekli ipoteksiz, rehinli, rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü hukuki vecibelerini ve her türlü şahsi ve ayni haklarla birlikte alabilir, ya da satabilir, aracılık yapabilir, menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili olarak, Medeni Kanun borçlar kanunu, türk ticaret kanunu, icra iflas kanunu ile çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesinde çeşitli şekillerde iktisap edebilir, satabilir, devir edebilir; veya temellük edebilir keza bu yollarla elden çıkarabilir, keza sahibi bulunduğu ve edineceği menkul ve gayrimenkulleri takas trampa edebilir veya iştira hakkı tesis ve kabule, şirket işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek şirket gerekse 3. şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, verebilir, kabul edebilir, ipotek fek edebilir, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü hak tesis edebilir, gerek şirket lehine gerekse başka şahıs veya hükmi şahıslar lehine banka veya kredi veren kurumlara açılmış veya açılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere ipotek ettirebilir veya kefalet verebilir. Kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. şirket, 3. gerçek kişilere veyahut diğer firmaların lehine kefalet verilmesine ilişkin yetki verebilir. Menkul, gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh ettirebilir, inşa edebilir veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat mülkiyetleri, ifraz ve tevhit ve parselasyon için her türlü muamele ve tasarurfu yapabilir, taşınır ve taşınmaz mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapabilir ve bu hususta sözleşmeler akdedebilir keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye girebilir, taahhüt işlerine girişebilir,

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Atk Tekstil için Görüşler

  Ödeme seçenekleri

  EFT/Havale Visa MasterCard Nakit

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.

  Yakındaki Firma ve Mekanlar