Amplıo Emlak Yatırım hakkında

Amplıo Emlak Yatırım Anonim Şirketi, Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak ve Her türlü gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli görüldüğü takdirde, gayrimenkul satın almak devretmek, kiralamak, tesisler kurmak bunları bizzat veya 3. kişilere inşa ettirmek, 3. kişilere verilecek inşa işleri ile ilgili ihale açmak; gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti intifa hakkı ve sükna hakları ile Türk Ticaret Kanununda geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer tüm hakları kullanmak; söz konusu gayrimenkulleri teminat olarak göstermek kendi lehine veya 3. şahıslar lehine ipotek etmek; şirket ve işletmeler için 3. kişilere karşı kefil olmak, satış vaadi sözleşmeleri imzalamak İştigal konusuyla ilgili, iç ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli krediler almak; bu nedenle de ilgili müesseselerle anlaşmalar yapmak, şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunmak; şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ve menkul rehini almak, fek ve tadil etmek ve şirket mevzuundan mütevellit olan borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini vermek, fek ve tadil etmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Amplıo Emlak Yatırım için Görüşler

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.

  Yakındaki Firma ve Mekanlar