Tel: (0212) 482 1296 veya (0212) 482 1304

Adres: Akçaburgaz Mah. 72. Sok. No:3 Esenyurt, İstanbul, Türkiye


    kategoriler: firma
  • Bu firma 22 senedir faal

Altan Plastik, İstanbul ili Esenyurt ilçesinin Akçaburgaz Mah. mahallesinde yer alıyor.

Oto yan sanayi ile ilgili her türlü plastik, kauçuk, çelik halat, mekanik parçalar; Maksat ve konusu içine giren hertürlü menkul ve gayri menkul mal almaya veya başka surette iktisaba veya kiralama ya kiraya vermeye onları satın almaya satmaya devralmaya ve devretmeye gayrimenkuller üzerinde rehin ipotek vesair ayni ve şahsi hak iktisaba tasarrufa ehil olacaktır şirket doğmuş ve doğacak borçları için ipotek verebilir ve ipotek alabilir nakli vasıtalarını haciz koyabilir hacze müsaade edebilir ve hacizi kaldırabilir başkalarına ait menkül ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis ve tescil ettirebilir veya bunların üzerinde sair hertürlü hakları iktisap edebilir tesis ve tescil ettirdiği rehin ve ipotekler terk ve telkin ettirebilir şirket menkul ve gayrimenkul hal larını her ne sebeble olursa olsun başkaları lehine ipotek ve rehin edebilir. Maksat ve konusu içine giren mallar için ithalat, ihracat dahili ticaret, imalat, toptan alım ve satımı ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.