yazdır
 • Nereye: Aks İnşaat Planlama Uygulama adresine

Aks İnşaat Planlama Uygulama hakkında

Aks İnşaat Planlama Uygulama San. ve Tic. Ltd. Şirketi, Gerek kamu sektörüne, gerek özel sektöre ve kooperatiflere ait toplu ve münferit konut, han, pasaj, çarşı, işyeri, fabrika, okul, hastane, turistik tesisler ve siteler, kanalizasyon, hava alanları, benzin istasyonları, liman, iskele, barınak, köprü, saat yapıları, içme suyu, gölet, su kanalları, arıtma tesisleri, eski eser onarım ve restarasyon ile her türlü inşaat işlerini yapmak, taahhütlere girmek, ihalelere iştirak etmek, ihale mevzuu işleri neticelendirmek, ihale edilmiş ve ihale edilecek şirket mevzuu ile ilgili işleri almak, projelerini yapmak ve yaptırmak Şirketin amacına ulaşibilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkuller ve menkul mal iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiralamak gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna gyarimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek ayrıca menkul mallarla ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz tevhid ve parselasyon ile ilgiili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek rehin ve diğer teminatları almak ipotek tesis ve fek edilmesi ticari işletme rehni akdedilmesi ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Aks İnşaat Planlama Uygulama için Görüşler

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.

  Yakındaki Firma ve Mekanlar