Akademi Yapı ve Enerji hakkında

Akademi Yapı ve Enerji San. Tic. Anonim Şirketi, Yurt içinde ve dışında prefabrik vesair usullerle konut toplu konut site işyeri fabrika tesis ve sair binaların ve yapı birimlerin üretimini inşaatını montajını alım ve satımı ile bakım ve onarımlarını çevre düzenlemesini iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak. Gerek kendine ve gerekse başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı ve diğer anlaşmalar yolu ile bina apartman villa işhanı iş merkezi devre mülk siteleri inşa etmek. Bunlar üzerinde kat mülkiyeti kanunu gereği kar irtifakı tevhid ifraz parselasyon intifa sükna gibi iş ve işlemler ile yol köprü demiryolu baraj iskele liman hava alanı boru hatları enerji nakil hatları su kanalları kanalisazyon ve benzeri alt yapı tesis ve müştemilatlarının inşaatını yapmak proje ve yerleştirme planlarını hazırlamak müşavirlik hizmetleri vermek. Şirketin üçüncü kişilerin kullandığı veya kullanacağı krediler için teminat olarak firma adına kayıtlı gayrimenkulleri ipotek edebilir, ettirebilir. Rehin ve ipotek ile ayni hakları kaldırabiilir ve feshedebilir. Şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul araç ve malları kullanmak işletmek, almak, ve satmak, inşa etmek ettirmek kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü k anuni haklar tesis etmek ve ettirmek ve gerektiğinde fekketmek, gerek kendi ve gerekse iş veya ortaklık münasibetinde doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek veya ettirmek, ayrıca irtifa, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizam ve kanuni işlemlerde bulunmak şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek, menkul rehni, işletme rehni, velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminat almak bütün bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde tescil ve terkin işlemlerinde bulunmak. ve 9. 10. 2006 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Yorum kuralları

TUBİBA'da, dürüstçe yazılmış, ilk elden deneyimler içeren, olumlu yada olumsuz tüm müşteri deneyimleri ve görüşler yayınlanır. Tüm görüş ve yorumlar ekibimiz tarafından incelenmektedir. Yazılan yorumları yayınlama, reddetme, düzenleme ve silme hakkımız sakldır.

Sadece ilk elden ve ilgili kurumdan hizmet aldığını düşündüğümüz, dürüst ve içtenlikle yazılmış yorumları kabul ediyoruz.

Yorumların reddedilme nedenleri:

 • Kişisel bir deneyimi içermeyen yorumlar.
 • Küfür içeren yorumlar.
 • Saldırgan veya aşağılayıcı içeriğe sahip yorumlar.
 • Bir kişinin veya kurumun itibarını sarsmaaçlı yorumlar.
 • Tıbbi konularda öneriler içeren yorumlar.
 • Yasalara aykırı içerik barındıran yorumlar.
 • İşletme sahibi veya rakibi tarafından yazılan yorumlar.
 • Dedikodu veya başkası üzerinden aktarılan yorumlar.
 • Duruşması devam eden anlaşmazlıklar.

Yorum yada görüşün yayınlanmaması yönünde verdiğimiz karar kesindir. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmaz.

Akademi Yapı ve Enerji için Görüşler

  Firma tescil bilgileri

  Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Lütfen oturum açınız.

  Yakındaki Firma ve Mekanlar